mandalay.jpg  
ျပင္ဆင္ျပီးျဖစ္သည္၊: 10/09/2018 10:37
 ဆိုက္ေရာက္မည့္ေလယာဥ္မ်ား 
 ထြက္ခြာမည့္ေလယာဥ္မ်ား   ARRIVALS   DEPARTURES   
ခရီးသည္   ကုန္ပစဏည္း
      TIME ESTM    
  ေလယာဥ္ ခရီး စတင္ေနရာ အခိ်န္ ခန္႑မွန္းေရာက္ခိ်န္ ဂိတ္ ေလယာဥ္ အေျခအေနအဆင့္ 
10/09/2018 
ခရီးသည္ ဆိုက္ေရာက္မည့္ေလယာဥ္မ်ား | ျပည္တြင္း နွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္း | ေလေၾကာင္း အားလံုး | ခရီးစတင္ရာေနရာမ်ား အားလံုး 
UB 249 စီနမ္ 12:15  
ဆိုက္ကပ္ျပီးျဖစ္သည္၊
UA 520 ဟနိြုင္း 12:30 14:00  
ခရီးစဥ္ေနာက္က်ေနသည္၊
8M 135 နယူးေဒလ 13:00 13:10  
CX 1250 မဲလ္ဘြန္း 13:10  
QF 1250          
QF 200 မဲလ္ဘြန္း / ပါးတ္ 13:55  
UB 887 ဖနြန္ပင္ 14:10  
CO 140 တိုကို်-နရီတာ 14:35  
CZ 420 ေဟာင္ေကာင္ 15:00  
TG 766 ဟိုခီ်မင္း 15:30  
GA 358 ဘန္ေကာက္ 15:55  
UB 651 ဆိုးလ္ အင္ခို် 16:20  
8M 995 ဟိုခီ်မင္း 16:30  
CX 400 တိုကို်-နရီတာ 17:05  
JL 168 တိုကို်-နရီတာ 17:45  
IC 450 နယူးေဒလ 21:00  
11/09/2018 
ခရီးသည္ ဆိုက္ေရာက္မည့္ေလယာဥ္မ်ား | ျပည္တြင္း နွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္း | ေလေၾကာင္း အားလံုး | ခရီးစတင္ရာေနရာမ်ား အားလံုး 
UB 425 ဆစ္ဒနီ 06:10  
8M 780 ဟိုခီ်မင္း 06:55  
CX 765 နယူးေဒလ 07:00  
8M 540 တိုကို်-နရီတာ 07:45  
TG 450 ပါးတ္ 08:30  
QF 200 ပါးတ္ / ဆစ္ဒနီ 10:00  
UB 555 ဘာလင္ 11:00  
8M 100 ဘန္ေကာက္ 13:20  
QF 900 မဲလ္ဘြန္း 14:00  
UB 510 ဆစ္ဒနီ 15:00  
GA 125 စင္ကာပူ 16:00  
8M 330 ပီနမ္ 18:45  
UB 115 ဟနိြုင္း 19:50  
IC 450 နယူးေဒလ 20:00  
CZ 125 ေဟာင္ေကာင္ 22:00  
ကြန္ရက္ရိွသတင္းအခ်က္မ်ား.ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားကို မ=ကာခနျပုလုပ္သည္္၊ ေလယာဥ္ အေ=ကာင္းသတင္း အခ်က္အတိအက်အတြက္ ေလေ=ကာင္းနွင့္စိစစ္ပါ၊ 
V4.2.2 စာမူခြင့္ျပုခ်က္ 2001-2014 Digital Images International Pty. အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုး ကိုမူပိုင္္ျပီးျဖစ္သည္၊
www.dii.com.au